NYHEDER

FORMANDEN HAR ORDET                                             

Kære DADV’er!

Så tager vi igen hul på et Nyt År, som ser ud til at gemme både godt og foruroligende. Det gode er, at vi formentlig kan se frem til et år, der ikke bliver så corona-præget som de foregående to. Det foruroligende er selvfølgelig den tiltagende sikkerhedspolitiske spænding, vi i øjeblikket oplever i Europa. Lad mig derfor udtrykke det håb, som er nedfældet i vor formålsparagraf: Frihed og fred!

Vort forårsprogram indeholder i år alle de sædvanlige elementer: Mindehøjtidelighed ved Den Franske Skole, Generalforsamling, 4. maj i Mindelunden og vort traditionelle Maj-møde.

 Nu er vi jo alle vaccinerede, men der vil stadig være håndsprit til rådighed ved alle vore møder.

 

Til medlemmerne: Vi udsender kontingent-opkrævning til Jer snarest.
 
Vel mødt til alle!

Jan Kaare

 

****

 

Indkaldelsen til generalforsamlingen den 29. marts kl. 18.30 i Marineforeningens lokaler på Holmen.

 

****

 

D A D V

Ordinær generalforsamling 2022

Bestyrelsen har hermed fornøjelsen at indkalde til den ordinære generalforsamling

Tirsdag den 29. marts 2022 - kl. 18.30
i Marineforeningens lokaler, Takkeladsvej 3, 1., Holmen
Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Forelæggelse / godkendelse af det reviderede regnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag (Forslag der ønskes behandlet, skal i skriftlig form være formanden i hænde senest den 15. marts 2022).
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Nyhedsbrevet
  7. Valg af bestyrelse:

a. Lige år
Formand + 2 bestyrelsesmedlemmer.
           Formand: Jan Kaare Christensen
            Bestyrelsesmedlemmer: Peter Lykke - Kurt Serup

b. Ulige år
Bankansvarlig + 3 bestyrelsesmedlemmer.
Bankansvarlig: Poul Nikolajsen
Bestyrelsesmedlemmer: Eilif Petersen – Jørgen Andreasen – Kaj Clausen
     
      8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: Tommy H. Havsager – Karsten Lomholt (hvert år)
      9. Valg af 2 revisorer: Børge Dråbe Bruunsgaard – Finn Guldberg (hvert år)
      10. Valg af revisorsuppleant: Vagn Rasmussen (hvert år)
      11. Valg af webmaster: Dennis Houlby (hvert år)
            Valg af regnskabsfører: Henrik Winther (hvert år)
      12. Eventuelt
                     
Når dagsordenen er udtømt, vil foreningen være vært ved et traktement.

Tilmelding til spisningen vil være nødvendig og bedes foretaget senest 22. marts til
formanden, tlf. 60 14 39 60 eller pr. e-mail jan.kaarec@get2net.dk

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen